دوره تخصصی مديريت بازاريابي الکترونيکي
 

اهداف و دستاوردهاي دوره:

آشنايي با مفاهيم اوليه بازاريابي الکترونيکي

آگاهي از نگرش زيرساختي توسعه بازاريابي الکترونيکي

شناخت اصول راه اندازي، مديريت و توسعه بازاريابي الکترونيکي

آشنايي با تکنيک هاي عملي در مديريت بازاريابي الکترونيکي

زمان مورد نياز: 10 ساعت 

پيش نياز: آشنايي با مفاهيم پايه اي ارتباطات و آگاهي نسبي نسبت به رايانه و اينترنت

قابل استفاده برای: مديران و کارشناسان گروه هاي روابط عمومي، تبليغات، بازاريابي و تحقيق و توسعه

 

 


محتواي دوره:


جلسه اول- جامعه اطلاعاتي و اقتصاد

جلسه دوم- فناوري اطلاعات و سازمان

جلسه سوم- مباني کسب و کار الکترونيکي

جلسه چهارم-مباني تجارت الکترونيکي

جلسه پنجم-  مديريت ارتباطات مشتريان، مديريت زنجيره تامين، هوشمندي سازماني

جلسه ششم- مفاهيم و راهبردهاي بازاريابي الکترونيکي

جلسه هفتم رويکردهاي مشتري مداري در بازاريابي الکترونيکي

جلسه هشتم- رويکردهاي ترويجي و تبليغي در بازاريابي الکترونيکي

جلسه نهم- وب سايت هاي اينترنتي و کارکردهاي عملي آنها در بازاريابي الکترونيکي

جلسه دهم- داده کاوي آماري و مديريت بهينه وب سايت ها

جلسه يازدهم- مفاهيم تکنيکي و کاربردي در بازاريابي الکترونيکي

جلسه دوازدهم- راه اندازي و مديريت وب سايت هاي تجاري در ايران

جلسه سيزدهم- آزمون

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.