کتاب ها

 مديريت بازاريابي الکترونيکي
.


....تجارت الکترونيکي امري گريز ناپذير است و بازاريابي الکترونيکي به عنوان شاخصي ديگر از کسب و کار الکترونيک نقش مهمي در بهينه سازي فرآيندهاي اقتصادي سازمان ها و توسعه تجارت الکترونيکي خواهد داشت. براي رسيدن به اين جايگاه مديران به عنوان حلقه واسط سازمان با فناوري اطلاعات مهمترين نقش را در رقابت هاي تجاري مبتني بر شبکه به عهده دارند....

                                           مطالعه پيش گفتار کتاب

 

 

 

 مديريت روابط عمومي الکترونيک

سئله چالش برانگيزي که در سال هاي اخير وارد حوزه روابط عمومي ها شده است بحث توسعه کاربري فناوري اطلاعات در فرايند هاي روابط عمومي است. چرا که فناوري اطلاعات به عنوان يک دانش نوين، فرا رشته اي و تخصصي استانداردها و الگوهاي خاص خود را دارد و در نتيجه صرف استفاده از ابزارهاي آن   نمي تواند گره گشاي مشکل سازمان در اطلاع رسانيِ مطلوب باشد. وجود تفکر سنتي در سازمان ها و بخش هاي روابط عمومي باعث مي شود استفاده از فناوري اطلاعات هم نتواند حرکت و جان تازه اي به فرآيند هاي ارتباطي سازمان و مخاطبانش ببخشد.
 

                                      مطالعه پيش گفتار کتاب  

اصول مدیریت وب سایت

نگارش این کتاب به اتمام رسیده است و به زودی توسط انتشارات ایزایران به بازار عرضه خواهد شد. این کتاب رویکردی علمی و کاربردی به مقوله مدیریت وب سایت خواهد داشت.

فرهنگ واژگان مديريت فناوري اطلاعات

مديريت بانکداري الکترونيکي

تکنيک هاي بازاريابي الکترونيکي و کاربرد موتورهاي جستجو

آنچه مديران IT بايد بدانند.

مدیری نمایشگاه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.