دوره تخصصی مديريت روابط عمومی الکترونيکي
 

ا

اهداف و دستاوردهاي دوره:

آگاهي از نگرش زيرساختي توسعه روابط عمومي الکترونيکي

آشنايي با مفاهيم اوليه روابط عمومي الکترونيکي

شناخت اصول راه اندازي،  مديريت و توسعه روابط عمومي هاي الکترونيکي

آشنايي با تکنيک هاي عملي در مديريت روابط عمومي الکترونيکي

زمان مورد نياز: 8 ساعت

پيش نياز: آشنايي با مفاهيم پايه اي ارتباطات و آگاهي نسبي نسبت به رايانه و اينترنت

مخاطب: مديران و کارشناسان گروه هاي روابط عمومي، تبليغات، بازاريابي و تحقيق و توسعه

محتواي دوره:


جلسه اول- مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات و چالش هاي اطلاع رساني

جلسه دوم- روابط عمومي الکترونيکي کليات، مفاهيم، کارکردها

جلسه سوم- دولت و روابط عمومي الکترونيکي

جلسه چهارم- سازمان و روابط عمومي الکترونيکي

جلسه پنجم- رسانه و روابط عمومي الکترونيکي

جلسه ششم- مديريت وب سايت ها و روابط عمومي الکترونيکي

جلسه هفتم- مديريت سيستم ها و ابزارهاي روابط عمومي الکترونيک

جلسه هشتم- انتشارات در روابط عمومي الکترونيک

جلسه نهم- تبليغات و روابط عمومي الکترونيک

جلسه دهم- روابط عمومي الکترونيک در حوزه کسب و کار

جلسه يازدهم- آزمون

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.