پویایی سیستم های آموزش عالی از ملزومات جامعه دانایی محور است

 به گزارش روابط عمومی همایش توسعه دانایی محور آموزش عالی و مناطق آزاد_ فرنود حسنی کارشناس ارتباطات و اطلاعات در مورد نقش  سیستم های آموزشی در جوامع دانایی محور گفت: در آموزش های مبتنی بر اصول و چهارچوب های دینامیکی که اصطلاحاً از آنها به سیستم های پویا تعبیر می شود روند حرکت اطلاعات بسیار هدفمند و نظام یافته است اطلاعات با استفاده از ابزار و تکنولوزی های مختلفی تهیه و تولید شده و پس از طبقه بندی با توجه به سطح گروههای پذیرنده آموزش ها در قالب های مختلف به آنها انتقال پیدا میکند.

وی افزود :به هنگام بودن اطلاات در جریان آموزش های مبتنی بر سیستم های دینامیک یکی از شاخص های اینگونه سیستم ها ست و این مسئله راندمان و بازدهی اطلاعات را تا حد بالایی برای پذیرندگان و عناصر سیستم های آموزشی بالا می برد.سیستم های اموزشی پویا علی الخصوص در سطح آموزش عالی از نظر سطح جذب وتعذیه اطلاعاتی بسیار مهم و فعال هستند و با گذشت زمان اطلاعات کهنه موحود در سیستم از زنجیره توزیع اطلاعات در آموزش خارج می شوند و جایگزین مناسبی که یا حاصل تولید اطلاعات در داخل سیستم است و یا اطلاعات ورودی به سیستم است خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه زنجیره اطلاعاتی در سیستم های آموزش عالی پویا یک زنجیره متعالی و کامل را تشکیل می دهد که در آن کل جریان تولید تا توزیع اطلاعات به دقت و ظرافت مورد نظر و برنامه ریزی قرار می گیرد تاکید کرد که این خاصیت سیستم های آموزشی فعلی را ار حالت مصرف کننده بودن صرف به تولید کننده تبدیل خواهد کرد و این اجازه را به دانشجویان و اساتید و در نهایت کل جامعه دانایی محور  می دهد که با سایر سیستم های آموزشی و یا زیر سیستم های خود ارتباط اطلاعاتی پویایی داشته باشد.

 حسنی افزود در  سیستم های آموزش عالی پویا هر یک از افراد علی رغم اینکه به عنوان پذیرنده مورد تحلیل قرار می گیرند اما نقش و تحرک درون سیستمی نیز خواهند داشت تا نسبت به حجم فعالیت های و کارکردهایشان به عنوان تولید کننده نیز شناخته شوند. در واقع سیستم به انها فرصت می دهد تا خود را از دایره اطلاعات کلاسیک رها کنند و اطلاعات مورد نیاز را خود مورد تحقیق وپژوهش و تجربه قرار دهند. در واقع سیستم های آموزشی دینامیک با حرکت در روند دانش مداری فرصت تجربه را برای عناصر حود فراهم می کنند و ازهمه مهمتر اینکه ملاک های سنجش شاخص ها و کارکردهای عناصر فعال در این سیستم ها هرکز با مقیاس های کمی مورد تحلیل قرار نمی گیرد بلکه شاخص های کیفی در تعیین و درجه بندی عناصر دخیل می باشد

وی از  اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین شاخص ها در فرایندهای توسعه دانایی محور یاد کرد وسیستم های پویای آموزشی را  به عنوان بهترین ابزار برای توسعه مطلوب اطلاعاتی معرفی کرد.

حسنی  تعیین استراتزی های و اهداف آموزشی برای توسعه دانایی محور در بستر های مختلف را مستلزم  استفاده از مدل های پویا ی آموزشی ذکر کرد و افزود با بهره گیری از این سیستم ها جریان اطلاعات در جامعه سیر حرکتی سریعتری پیدا می کند و نظام های اطلاعات مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا با ساختاری دو طرفه در جامعه شکل می گبرد. وی با ذکر این مطلب که تامین این هدف نیازمند برنامه ریزی و تعیین استرانژی های کلی در امر آموزش های پایه ای و عالی است ابراز امیدواری کرد همایش توسعه دانایی مجور، آموزش عالی و مناطق آزاد که دی ماه سال جاری در دانشگاه بین المللی چابهار برگزار خواهد شد بتواند با هم اندیشی کارشناسان این عرصه راهکارهای لازم برای یافتن نکات مشترک و تاثیرات متقابل دانشگاه در روند توسعه دانش مداری را فراهم کند تا بدینوسیله از وجود عناصر خارج شده از جریان ها و حلقه های آموزشی جون دانشگاه در ساختارهای مختلف اقتصای و سیاسی استفاده کرد تا توسعه دانایی محور به یک مدل زیر بنایی  توسعه در جامعه جوان ایران  تبدیل شود.

بازگشت به صفحه فهرست مصاحبه ها

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.