آموزش عالی میتنی بردانایی محوری سواد تکنولوزیک را توسعه خواهد داد.

"بیش از یک میلیارد تن، از هرگونه خدمات اساسی در زمینه آموزش محروم هستند و بیش از4.5 میلیلرد تن از وسایل ارتباطی پایه و بنابراین دسترسی به فن آوری های جدید محرم مانده اند."

به گزارش ستاد خبری روابط عمومی همایش توسعه دانایی محور آموزش عالی و مناطق آزاد فرنود حسنی کارشناس ارتباطات و اطلاعات طی گفتگویی با روابط عمومی همایش اظهار داشت: آگر آموزش عالی با استانداردها و استراتژی های جامعه دانایی محور به تعامل و هماهنگی برسد زمینه ساز توسعه سواد تکنو لوژیک خواهد شد.

 وی افزود: در عصر ارتباطات و اطلاعات  یکی از مهمترین معیارها در بررسی  و تعیین سطح توسعه یافتگی جامعه  میزان سواد و دانش تکنولوژیک افراد جامعه می باشد. با این دیدگاه  اگر  از سواد تکنولوزیک به عنوان یک زیر ساخت اساسی در زمینه فراهم کردن بسترهای لازم جهت دست یابی به توسعه دانایی محور یاد  کنیم بایستی ملزومات و امکانات گسترش چنین آموزش هایی را نیز فراهم آوریم و این خود نیاز مند تعیین چهارچوبها و استانداردهای مشخصی است تا کلیه امور آموزش های تکنولوزیک چه در بعد سخت افزاری و چه در بعد نرم افزاری با هدفمندی گزینش و هدایت شوند.

وی با بررسی  تاثیر متقابل توسعه آموزش تکنولوژی  با بهره گیری از فناوری های نوین در امر آموزش این دو شاخص را از زیر ساختهای مهم آموزش در جامعه دانایی محور ذکر کرد.

 حسنی توسعه هدفدار سواد تکنولوژیک مبتنی بر آخرین علوم و دستاوردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات را  ملزم به  انجام  نیاز سنجی   بر روی هر یک از گزوههای فعال و دانش پذیر جامعه ذکر کرد و این امر را در تزریق روح پذیرش تکنولوزی های جدید در بین افراد جامعه موثر دانست و توسعه نهادهای آموزش عالی مبتنی بر استانداردهای   جامعه دانایی محور  را در همگانی شدن آموزش عالی و ایجاد گرایش وشتاب برای توسعه آموزش  تکنولوژی های نوین  موثر و مفید  بر شمرد.

وی با اشاره با برنامه ها و اهداف همایش توسعه دانایی محور آموزش عالی و مناطق آزاد که در دی ماه سال جاری در دانشگاه بین المللی چابهار برگزار خواهد شد اظهار امیدواری کرد با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاهی مدل توسعه دانایی محور در سطح مناطق آزاد به عنوان یک طرح پایلوت مورد بررسی و چالش قرار گیرد و در صورت موفقیت آماده صدور با سرزمین اصلی شود.

وی در انتها از کلیه کارشناسان و علاقمندان به شرکت در این مباحث دعوت کرد تا با  بازدید از پایگاه اینترنتی همایش واقع در نشانیwww.khf2004.com  ضمن آشنایی با اهداف ، برنامه ها و محور های این همایش با ارائه دیدگاهها و نقطه نظرات خود برگزارکنندگان همایش را در هر چه بارورتر شدن مباحث مورد اشاره یاری بخشند.

بازگشت به صفحه فهرست مصاحبه ها

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.