متن سخنراني در اجلاس بين المللي جامعه اطلاعاتي آسيا و اقيانوسيه (تهران 2005)
 

آقاي رييس

خانم ها، آقايان

قاره کهن آسيا سرآمد غني ترين و قديمي ترين تمدن هاي بشري بوده است اما، متاسفانه قاره ما نتوانسته به گونه مطلوبي خود را با تحولات دوران گذار از عصر کشاورزي به صنعتي و از عصر صنعتي به عصر اطلاعات هماهنگ سازد و حاصل اين دو گذار براي قاره ما فقر اقتصادي و اطلاعاتي بوده است، علي رغم اين موضوع و با توجه به مشکلات فراوان مردم قاره براي دست يابي به سواد پايه و سواد تکنو لوژيک، امروزه قاره آسيا با دو معضل بزرگ به نام فرار مغزها و فرار ژن ها مواجه است.

معضلي که در اثر سيطره بي حد و حصر کشورهاي پيشرو و توسعه يافته در فناوري اطلاعات بروز پيدا کرده است.

خانم ها آقايان

شاهد هستيد که هر سال بسياري از نخبگان علمي کشور شما توسط دانشگاه ها و شرکت هاي آمريکايي و اروپايي جذب مي شوند و اين يعني از دست رفتن سرمايه هاي مادي و معنوي فراواني که آثار و تبعات آن در حال و اينده گريبان گير ما خواهد شد.

ما معتقديم ادامه اين روند منجر به تخليه قاره از ژن هاي نخبه خواهد شد و نتايج منفي آن در نسل هاي آينده بروز خواهد کرد روندي که با توسعه فناوري اطلاعات شدت بيشتري گرفته است و باعث تسلط هر چه بيشتر کشورهاي توسعه يافته برآسيا خواهد شد.

ما نمايندگان جامعه مدني مصرانه از دولت ها خواستاريم برنامه ها و راهکارهاي مناسبي براي کنترل روند رو به رشد فرارمغزها و ژن ها به کشورهاي توسعه يافته ارائه کنند.

ما، آمادگي خود را براي فعاليت در اين موضوع بسيار مهم اعلام مي کنيم و از طرح ها و راهکارهاي دولت هاي آسيايي براي شکل گيري يک توجه بين الدولي در سطح قاره حمايت مي نماييم.

 

بازگشت به صفحه فهرست مصاحبه ها

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.