مقاله های حوزه IT
مقاله 1تا 20/ 21تا 40/  41تا 60/ 61تا 80/ 81 تا100/ 101 تا120 /121 تا140/
141تا160/ 161تا180

41) نگاهي به فرآيند توليد، پردازش و توزيع اطلاعات در سازمان
 
42) تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران- قسمت اول
 
43) تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران- قسمت دوم
 
44) تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران- قسمت سوم
 
45) تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران- قسمت چهارم وپاياني
 
46) مدیریت ایرانی،IT ایرانی
 
47) بررسي وضعيت توسعه اي پايگاه هاي فارسي در فضاي وب
 
48) جامعه اطلاعاتي و جوانان ايران
 
49) مایکروسافت علیه مایکروسافت
 
50) شاخص هاي راهبري اطلاعات در سازمان
 
51) اصول تهيه RFP براي پروژه هاي فناوري اطلاعات
 
52) داده کاوي آماري و مديريت بهينه وب سايت ها
 
53) نقش تله تکست در توسعه اطلاعاتی جامعه دانش مدار ایران(1)
 
54) نقش تله تکست در توسعه اطلاعاتی جامعه دانش مدار ایران (2)
 
55) چک ليست هاي جامعه اطلاعاتي ايران در حوزه جوانان
 
56) آشنايي با رشته کارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات
 
57)آموزش در هزاره سوم؛ آموزش مکانیکی- آموزش دینامیکی
 
58)  گزارش دبيرخانه جامعه مدني اجلاس جامعه اطلاعاتي آسيا-اقيانوسيه
 
59) اصول بازاریابی الکترونیک؛ ساختارها و چالش ها
 
60) اصول نگارش در وب(قسمت اول)
 

مقاله 1تا 20/ 21تا 40/  41تا 60/ 61تا 80/ 81 تا100/ 101 تا120 /121 تا140 / 141تا160/ 161تا180

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.