مقاله هاي فرهنگي - اجتماعي
مقاله 1 تا 10 / 11 تا 20/

11)يران و التهاب گذار به جامعه دموکراتيک
تحولات چند ساله اخير و ظهور جنبش اصلاح طلبي در دوم خرداد 1376 و اقبال غير منتظره مردم به حضور در فرآيند انتخابات رياست جمهوري راه جديدي را براي دست يابي و ظهور گفتمان هاي جديدي از دموکراسي در ايران باز کرد. پتانسيل عظمي از جوانان و دانشجويان که شرايط را براي حضور خود در عرصه حاضر مي ديدند به اين حرکت پيوستند. و گذشت آنچه همه به ياد داريم تا اينکه اکنون بسياري از جوانهاي 2 خرداد 1376 که براي اولين بار راي مي دادند هم اکنون از حضور.....ادامه مطلب>>>

12)بم شهر بي دفاع، زلزله در کمين، تهران در انتظار
نمي دانم از کجا بايد شروع کرد تا بعد از اين چند روزي که دست و دلم به قلم نمي رود بتوانم مطلبم را آغاز و فرجام خوشي بدهم
در حالي که در ذات موضوعي که انتخاب کرده ام نه آعاز خوشي مي بينم و نه فرجام نيکويي؛ فاجعه انساني 5دي ماه در بم بزرگترين شُک خبري براي من و هموطنانم در سال جاري بود و اين در حالي بود که بعد از چند سال کشمکش ها و درگيريهاي سياسي که اخبار آن در صدر اخبار روزمره مردم قرار داشت به ناگهان حادثه اي اينچنيني تمام افکار و اذهان داخلي و حتي خارجي را متوجه خود ساخت...ادامه مطلب>>>

13) نما يشگاه نقاشي هانيبال الخاص و سالگرد تولد شاملو در گالري الهه
الخاص در سال 1309 از پدر و مادري آشوري در كرمانشاه متولد شد او تا كنون بيش از 100 نمايشگاه نقاشي شخصي و بيش از 200 نمايشگاه گروهي در كشورهاي اروپايي،كانادا،آمريكا و استراليا  داشته است. آموخته هاي پنجاه ساله اش را در نقاشي از سي و پنج سال پيش به ديگران آموخت پنج سال را در هنرستان پسران ،6 سال در دانشكده مانتي سلو ايا لت الي نوي آمريكا با سمت مدير گروه و دانشيار،17 سال به طور رسمي در دانشكده هنرهاي زيباي تهران..
.ادامه مطلب>>>

14) داستان کوتاه
ديشب خيلي دير خوابيدم تا دير وقت پيشش بودم .
خواب خيلي بدي ديدم. با صداي مادرم از خواب پريدم. خيلي بي حال بودم. نکنه اتفاقي افتاده باشه؟! ناي بلند شدن از رختخواب رو نداشتم. چند بار سعي کردم چشمامو ببندم و به هيچي فکر نکنم. اما فايده اي نداشت همش جلوي چشمم بود.از رو تخت به پنجره نگاهي کردم هوا گرفته بود.درختا مي گفتن باد مياد. بايد مي رفتم سر کار . واي حتي فکرشم عذاب آور بود. اون روز مثل هميشه نبود...
.ادامه مطلب>>>
15) فرار ژن ها مخاطره آميزترين رويکرد فرار مغزها
کشور کهن ايران منشاء و منبع غني ترين و قديمي ترين تمدن هاي بشري بوده است. اما, متاسفانه و به دلايل گوناگون کشور ما نتوانسته به گونه مطلوبي خود را با تحولات دوران گذار از عصر کشاورزي به عصر صنعتي و از عصر صنعتي به عصر اطلاعات هماهنگ سازد و حاصل اين دو گذار براي ما فقر اقتصادي و اطلاعاتي بوده است, علي رغم اين موضوع و با توجه به مشکلات فراوان مردم کشور ما براي دست يابي به اطلاعات و سواد تکنولوژيک داشته و دارند, امروزه با دو معضل بزرگ به نام فرار مغزها و فرار ژن ها مواجه است. معضلي که در اثر سيطره بي حد و حصر کشورهاي پيشرو و توسعه يافته در صنعت و فناوري بروز پيدا کرده است.....ادامه مطلب>>>
 
 
 
 
 
 
 
 

مقاله 1 تا 10 / 11 تا 20/

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.