مجموعه زنجیر

سایر آثار این مجموعه:

بی نام
دیوار شب مرگ بار

چه خسته ام امروز
رخت بی بختی
قصه یک شهر
آه آزادی
ژ - 3
زمستان
در افق تلخ خورشيد
سمت امید
زندگي....مرگ
در کرانه های ابدیت
باید رفت
سیب
زندگی...
از اندوه سرشار
سرخ چیست؟
قصه اشکها


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

سيب

 

خسته بودم

مادرم سيبي داد

سرخ سرخ

بوي ابرها را مي داد

پرسيدم از کجا

گفت: کسب مرده نذرش کرده بودند

با خودم گفتم

کاش اگر مي مردم

نذر من سيبي مي کاشتند

پاي گورمک

که يکي از آنها

شايد بيفتد بر سنگ

و من  آن را بو بکشم

بوي ابرها را يادم نرود

رنگ غم ها را يادم نرود

خسته بودم

خسته بودم

 

8/10/80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.