مجموعه زنجیر

سایر آثار این مجموعه:

بی نام
دیوار شب مرگ بار

چه خسته ام امروز
رخت بی بختی
قصه یک شهر
آه آزادی
ژ - 3
زمستان
در افق تلخ خورشيد
سمت امید
زندگي....مرگ
در کرانه های ابدیت
باید رفت
سیب
زندگی...
از اندوه سرشار
سرخ چیست؟
قصه اشکها


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

سرخ چيست؟

 
سرخ چيست؟

سرخ ترانه

سرخ آفتاب

سرخ چشمانت

که ناگهان مي گريند به غربت

سرخ پرچمها

سرخ کفن ها

سرخ تقديرم که مي ماند به سياه

عشق کولي گردي که گم شد در چشمم

در راه

يادم است گل سرخي که چيدم بر راهت

گل سرخي که چيرم از نگاهت

و تو شرم کردي

قصه نيست اين

رويا نيست اين

شرم تلفظ يک رنگ است

خون جهيده بر رگهاي حيا

نجابت گونه هايت تعريف سرخند.

 

14/11/80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.