مجموعه زنجیر

سایر آثار این مجموعه:

بی نام
دیوار شب مرگ بار

چه خسته ام امروز
رخت بی بختی
قصه یک شهر
آه آزادی
ژ - 3
زمستان
در افق تلخ خورشيد
سمت امید
زندگي....مرگ
در کرانه های ابدیت
باید رفت
سیب
زندگی...
از اندوه سرشار
سرخ چیست؟
قصه اشکها


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

 چه خسته ام امروز

 

چه خسته ام امروز

همه هيچکس شده اند

دلم گرفته است

و پرنده اي نمي خواند

چه روزهاست

چه روزهاست

که سر

در دهکده فانوسي روشن نيست

صدايي از سکوت نمي ايد فراز

چه شبهاست

چه شبهاست

که سرد

همه يقين من در ترديد

ايستاده در برابر مرگ

خنده مي زند بر چهره شب

غرقه دريغي از گناه اول

حيران و افسوسي از گناه ديگر

کبوتري که رفت ديگر هيچ نيامد باز

چه اشکهاست

چه اشکهاست

که راز

19/7/80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.