مجموعه سایه های بلند پاییز

سایر آثار این مجموعه:


...بعد تو

از بخت ما...(1)
از بخت ما...(2)
از بخت ما...(3)
خطابه آزادي
درباره دلم
زمزمه هاي دلتنگي
سفر به ديگر سو...
ن
فس هاي پشت مه
فريب
آخرين بوسه

اعدامی
ب
رای تو (1)
برای تو(2)

شهر گمشده؛ آزادي
بدرود
ب
رای تو(3)
گزيده نجواها
ب
ی نام
ب
رای تو(4)
در بساط اين شب مستعمل
ت
ا اطلاع ثانوی
ب
رای مام میهن

برای مام میهن

بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

بدرود

خواهرم بدرود

و چشمانت را

من نخواهم بست

به اميدي که سراغي از آن

در من نيست

تا در اين عصر ابله

زير خميازه هاي برهنه

به کام خواب و خاک نرسي

آنجا که مي خواستمت

درخت جنايتي بود

براي صعود به اعماق تو

تا بداني بلوغ يک پيله

پروانه نيست

پرواز است!

6/4/81

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.