مجموعه سایه های بلند پاییز

سایر آثار این مجموعه:

...بعد تو

از بخت ما...(1)
از بخت ما...(2)
از بخت ما...(3)
خطابه آزادي
درباره دلم
زمزمه هاي دلتنگي
سفر به ديگر سو...
ن
فس هاي پشت مه
فريب
آخرين بوسه

اعدامی
ب
رای تو (1)
برای تو(2)

شهر گمشده؛ آزادي
بدرود
ب
رای تو(3)
گزيده نجواها
ب
ی نام
ب
رای تو(4)
در بساط اين شب مستعمل
ت
ا اطلاع ثانوی
ب
رای مام میهن


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

ااز بخت ما...(2) 

ما چون هميشه ايم

نه به پاي خويش

نه براي خويش

براي يافتن سيبي امديم

که شبي خوابش را ديديم

ما بوديم

زماني که نبوديم و رفت

پس از آنگاه

با نگاه ابر مي خوابيديم

و با صداي ابر بيدار

بخت ما، مترسکي بود چشم به راه

در هوس و حسرت کلاغ هاي خوش آواز

تا سپيدار هاي ته شهر

که شايد از پشت احتضار ابر نمايان شوند.

 

14/1/80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.