مجموعه سایه های بلند پاییز

سایر آثار این مجموعه:


...بعد تو

از بخت ما...(1)
از بخت ما...(2)
از بخت ما...(3)
خطابه آزادي
درباره دلم
زمزمه هاي دلتنگي
سفر به ديگر سو...
ن
فس هاي پشت مه
فريب
آخرين بوسه

اعدامی
ب
رای تو (1)
برای تو(2)

شهر گمشده؛ آزادي
بدرود
ب
رای تو(3)
گزيده نجواها
ب
ی نام
ب
رای تو(4)
در بساط اين شب مستعمل
ت
ا اطلاع ثانوی
ب
رای مام میهن
 


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

 تا اطلاع ثانوی

روزنامه هاي کهنه

دست به دست گشتند

با جديدترين اخبار

اسلحه عصاي دست پيرمردان شد

شاعران مرده حقيقت را گفته بودند

تلخي تمام درياها را

سردي تمام فصل ها را

من تا اطلاع ثانوي

شاعر نخواهم شد.

 

20/5/81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.