مجموعه ماهشیدا
بارانی که دوست می داشتم
 

سایر آثار این مجموعه:

مرگ و لبخند
دوستت دارم
انتظار

سرود رفتن

ماهشیدا (1)
در روياي آزادي

واژه گم شده ما

بی نام
ما دو تن

هميشه باز شعري هست

در این روزگاران

آغاز...پایان

در بساط آه و ايمان
بی نام

اعجاز ما بر ما

سرنوشت ما

ماهشيدا (2)
ماهشيدا (3)
ماهشيدا (4)


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

مرگ و لبخند

 

با نگاهي مي ميري

و با لبخندي آغازمي شوي

تو از کدامين سرود آفتاب جان مي گيري

که اينچنين صورتهاي مرگ را به تبسم مي خواني

عشقت راه بي پاياني است

خالي از تفسير پوست و استخوان

که ذره را به رويش مي خواند

-          در ريزش آخرين برگ اميد

نام تو

آن حادثه را خلق کرد-

تو

تنها تو

اينجا بايست

در برابرم

تا با نگاهي بميرم

و با لبخندي آغاز شوم.

 

10/5/80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.