مجموعه ماهشیدا
بارانی که دوست می داشتم
 

سایر آثار این مجموعه:

مرگ و لبخند
دوستت دارم
انتظار

سرود رفتن

ماهشیدا (1)
در روياي آزادي

واژه گم شده ما

بی نام
ما دو تن

هميشه باز شعري هست

در این روزگاران

آغاز...پایان

در بساط آه و ايمان
بی نام

اعجاز ما بر ما

سرنوشت ما

ماهشيدا (2)
ماهشيدا (3)
ماهشيدا (4)


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

انتظار

 گريستن تا کي

زيستن تا کي

گر که مرگ را اينچنين بهتان ننگ نبود

به طغيان خويشتن بر مي آوردم دست

اما من ايستاده ام

با شمع لرزان شعري

يادگار هزار شعله خاموش

گر که درد را زباني براي گفتن بود

مي گشادم اين زخم ديرين را

تا که شايد  گل شرم بشکوفد از چشمهاتان

اما من مي دانم

مي دانم

گورستان را نسبتي با فرياد نيست

گر که خدا اميدي جز براي ماندن بود

مي فشاندم مشتي از دشنام اين خاک پست را

تا برويد نهال کفر من از سينه سنگتان

اما من مي مانم

مي مانم

تا بگويي کدام لحظه تاريک را با نور صدايت آشتي مي دهي

تا ياد کني مرا

در غروب جمعه اي زمستاني

26/6/80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.