مجموعه ماهشیدا
بارانی که دوست می داشتم
 

سایر آثار این مجموعه:

مرگ و لبخند
دوستت دارم
انتظار

سرود رفتن

ماهشیدا (1)
در روياي آزادي

واژه گم شده ما

بی نام
ما دو تن

هميشه باز شعري هست

در این روزگاران

آغاز...پایان

در بساط آه و ايمان
بی نام

اعجاز ما بر ما

سرنوشت ما

ماهشيدا (2)
ماهشيدا (3)
ماهشيدا (4)


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

هميشه باز شعري هست

 
هميشه باز شعري هست

نه اگر که سخن در ميان نبود

يا که شايد

کسي براي گفتن نبود

در قتلگاه زمين و انسان

دست هاي بخشايشش خورشید

آوازه خوان آن ترانه بود

که در تنهايي نزديک تر است

و گريزگاهي است

از مردم يخ ها

در چشمان خسته ما

اگر قلم بر زمين افتاد

لاجرم براي از تو نوشتن

قلم بر داشتن

هميشه باز شعري هست.

 

11/8/80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.