مجموعه ماهشیدا
بارانی که دوست می داشتم
 

سایر آثار این مجموعه:

مرگ و لبخند
دوستت دارم
انتظار

سرود رفتن

ماهشیدا (1)
در روياي آزادي

واژه گم شده ما

بی نام
ما دو تن

هميشه باز شعري هست

در این روزگاران

آغاز...پایان

در بساط آه و ايمان
بی نام

اعجاز ما بر ما

سرنوشت ما

ماهشيدا (2)
ماهشيدا (3)
ماهشيدا (4)


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

دوستت دارم

 

تو ميلاد مرا ديده اي

من آغاز تو را يافته ايم

گرچه صدايم از کوچ خورشيد نا خوش است

گرچه قلبت از فرياد پر است

براي حرف تازه اي که مي گوييم

براي شعر تازه اي  که مي خوانيم

دوستت دارم

اي طراوت مهربان باران

دوستت دارم

10/6/80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.