مجموعه ماهشیدا
بارانی که دوست می داشتم
 

سایر آثار این مجموعه:

مرگ و لبخند
دوستت دارم
انتظار

سرود رفتن

ماهشیدا (1)
در روياي آزادي

واژه گم شده ما

بی نام
ما دو تن

هميشه باز شعري هست

در این روزگاران

آغاز...پایان

در بساط آه و ايمان
بی نام

اعجاز ما بر ما

سرنوشت ما

ماهشيدا (2)
ماهشيدا (3)
ماهشيدا (4)


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

آغاز...پایان

....و تو آن پاياني

که به بودن ها مي بندم چشم

و تو آن آغازي

که به بودن ها مي بندم چشم

تمام روزها و شبها که نيستي

در رزم مايوس شکست خورده از پيش

با در و ديوارها

اين هم کلامان بي کلام

در من احساسي است

که پيوسته مي زايد

هميشه مي گريد

و مدام مي ميرد.

 

 

19/ 8/ 80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.