مجموعه ماهشیدا
بارانی که دوست می داشتم
 

سایر آثار این مجموعه:

مرگ و لبخند
دوستت دارم
انتظار

سرود رفتن

ماهشیدا (1)
در روياي آزادي

واژه گم شده ما

بی نام
ما دو تن

هميشه باز شعري هست

در این روزگاران

آغاز...پایان

در بساط آه و ايمان
بی نام

اعجاز ما بر ما

سرنوشت ما

ماهشيدا (2)
ماهشيدا (3)
ماهشيدا (4)


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

بی نام

 

 

اعجاز ما بر ما

 

ما رسولان خفته اشعار مقصر خود بوديم

با غم ناني که آخر نگذاشت

با هم باشيم

و عشق همچون کتاب هاي مقدس کهنه

بر طاقچه دل ما خاک مي خورد

و کسي آن را نگشود

آي عشق کولي

عشق کولي

روزگار ما سردتر از آن است

که اميد شعله اي با دوام باشد

شايد سهم ما اين بود

که تنها

رسولان خسته اشعار مقصر خود باشيم

آنچنان که اعجاز ما بر ما

تنها مرگ باشد

 

15/9/80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.