مجموعه ماهشیدا
بارانی که دوست می داشتم
 

سایر آثار این مجموعه:

مرگ و لبخند
دوستت دارم
انتظار

سرود رفتن

ماهشیدا (1)
در روياي آزادي

واژه گم شده ما

بی نام
ما دو تن

هميشه باز شعري هست

در این روزگاران

آغاز...پایان

در بساط آه و ايمان
بی نام

اعجاز ما بر ما

سرنوشت ما

ماهشيدا (2)
ماهشيدا (3)
ماهشيدا (4)


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

ما دو تن

 

ما دو تن بوديم در بيغوله هزار راه تا خنده ها دور

و از جفت ايمانمان

هيچ کس را خبر نبود

نه آشياني

نه آشنايي

و نسيم پيوسته نبود

اگر چند يک

بر نمي تابيديم طوفان رتا

پس چراغي روشن مي خواست

و واژه اي عريان

گشاده دست تقدير

وصل ما بود

و بيش از اين گفتار

عشق بود

که در عرياني ديدگانمان چون فلس آفتاب مي درخشيد

در آن تيرگي هاي روزگاران

نه آشياني

نه آشنايي

تنها ما دو تن بوديم

در بيغوله هزار راه تا خنده ها دور

و از جفت ايمانمان

هيچکس را خبر نيود

 

22/7/80  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.