مجموعه ماهشیدا
بارانی که دوست می داشتم
 

سایر آثار این مجموعه:

مرگ و لبخند
دوستت دارم
انتظار

سرود رفتن

ماهشیدا (1)
در روياي آزادي

واژه گم شده ما

بی نام
ما دو تن

هميشه باز شعري هست

در این روزگاران

آغاز...پایان

در بساط آه و ايمان
بی نام

اعجاز ما بر ما

سرنوشت ما

ماهشيدا (2)
ماهشيدا (3)
ماهشيدا (4)


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

در روياي آزادي

 

با اين همه

در روياي آزادي

واژه ممنوع را ما نگفتيم

و در حرمت ترانه و آفتاب

ما پلاس خواب را به شب آويختيم

ما ستاره اي را که نشان کرده بوديم مي شناختيم

با آنکه شهر سرشار شب بود

و شب سرشار درد

در اين ميان

ماهشيدا عشق گرانمايه من

در قحطي نور

خورشيد مقدس را قسمت مي کرذ

و ما

من و او

در دوردست ها

همچنان سرد بوديم

با اينهمه در روياي آزادي

واژه ممنوع را ما نگفتيم

 

7/7/80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.