مجموعه ماهشیدا
بارانی که دوست می داشتم
 

سایر آثار این مجموعه:

مرگ و لبخند
دوستت دارم
انتظار

سرود رفتن

ماهشیدا (1)
در روياي آزادي

واژه گم شده ما

بی نام
ما دو تن

هميشه باز شعري هست

در این روزگاران

آغاز...پایان

در بساط آه و ايمان
بی نام

اعجاز ما بر ما

سرنوشت ما

ماهشيدا (2)
ماهشيدا (3)
ماهشيدا (4)


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

ماهشیدا (1)

 ماهشيدا باراني که دوست مي داشتم

عشق کوچکي بود که خدا شد

تا گريستن راز نهفته اي باشد

ميان من و نگاهش

عصيان کوچک ما رازي است

غرقه در سرود دوست داشتن

و ترانه و آوازي است

همرنگ زمزمه هاي کودکانه

باز آمدن در فاصله ميان دو سپيدي

آنگاه که گلدان ها براي رويش رها باشند

قصه ديگري است

ميان من و دستانش

مانند گلي ناديده

بوييدن انتظار را

و در سکوت خويشتن

فريادي شدن

ماهشيدا طراوات جاودانه من

در زمسنان آمد

در زمستان مي آيد

در شبي که حظ اشک و باران

در هم آميخت

ماهشيدا

گل احساس و شرم من

سوگند ديگري است

ميان من و خدايش

6/7/80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.