مجموعه ماهشیدا
بارانی که دوست می داشتم
 

سایر آثار این مجموعه:

مرگ و لبخند
دوستت دارم
انتظار

سرود رفتن

ماهشیدا (1)
در روياي آزادي

واژه گم شده ما

بی نام
ما دو تن

هميشه باز شعري هست

در این روزگاران

آغاز...پایان

در بساط آه و ايمان
بی نام

اعجاز ما بر ما

سرنوشت ما

ماهشيدا (2)
ماهشيدا (3)
ماهشيدا (4)


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

ماهشيدا(3)

 

ماهشيدا عاشق بود

و قلب بارورش

کنج عظيمي براي پرسه پرنده دوستي

ماهشيدا زنده بود

و چشم مايوسش رود پر طپش مهربان

شرم کوچکش

براي دوست داشتن

سرخ گونه هايش را تند تر مي کرد

و ترس بزرگش

آستانه نجابت بود

چشمان ماهشيد پرواز بود

و لبانش قصه

که با زمزمه بوسه اي

باد را به خواب مي برد

و شبي از شبها

که همه در خواب بودند

ماهشيداي بيدار

با چشمانش پرواز کرد

و ساحل گورستان جسدش را روزي به ما پس داد

 

22/9/80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.